(1)
Musa Hefer Smas; Meggy Merlin Mokay. Kajian Genolinguistik Dalam Analisis Kesalahan Penggunaan Ejaan Bahasa Tulis Di Media Sosial Facebook. EDUKASIA 2022, 3, 681-692.