(1)
Deny Kurniawan; Ani Rachmawati; Dina; Anwar Christianto. Madrasah Literasi Berbasis Integratif. EDUKASIA 2021, 2, 41-51.